Lederen har ordet, juni 2015

Etter Årsmøtet på Lom 23. mai 2015, har styrets sammensetning endret seg litt.

Hildegunn Midtbø Bondhus og Kari Lunde Riise har gått ut av styret etter flere års styrearbeid.

Kari har sittet i styret siden 2006, først som medlem av valgkomiteen, og fra 2009 som klubbens kasserer. Hun har utført kasserer jobben på en flott måte, alle regninger er betalt til rett tid og revisor har ikke hatt noe å utsette på regnskapet.

Hildegunn har vært med i styret fra starten i 2005, først som varamedlem og fra 2008 som styremedlem. Som styremedlem har hun bidratt mye, hun har skrevet mange artikler og har også laget «klippekurset» på klubbens hjemmeside.

Både Kari og Hildegunn har bidratt med godt humør og positivitet, samtidig som de har vært veldig engasjert i de saker vi har tatt for oss i styret. Tusen takk for flott innsats alle disse årene!

Cathrine Sangvik er nyvalgt kasserer og Anne Kristin Hammersvik er nyvalgt som styremedlem. Vi ønsker dere velkommen!

Selv takker jeg  for tilliten, jeg ble enstemmig gjenvalgt for 2 nye og spennende år i styret og til å jobbe for det beste for Lagotto rasen som vi er så glad i.

Ha en fin sommer!
Hilsen Eli Haller, styreleder