lagotto_gci_0

Årsmøte 2021

Årsmøte vil bli avholdt digitalt, med mulighet for å avgi stemmer fra 17.-23. mai.

OBS!!  Det er viktig at dere innen 24. april, går inn på «min side» hos Norsk Kennel Klub og sjekker at mobilnummer og e-post adresse er korrekt.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. april, forslag sendes norsk.lagottoklubb@gmail.com


Valg
Forslag til verv sendes valgkomiteen innen 1. april til mail: hanne.anita.hjerpetjonn@gmail.com

Følgende er på valg:

Leder for 2 år
Kasserer for 2 år Cathrine Sangvik
Styremedlem for 2 år Ann Kristin Øksendal Hammersvik
Varamedlem for 1 år Hans Petter Sørensen
Valgkomite leder for 2 år Hanne Hjerpetjønn
Valgkomite for 2 år Vibeke Havsøy
Revisor for 2 år Ingulv Brå
Vararevisor for 2 år Siv Wæhle