lagotto_gci_0

Årsmøte på Hunderfossen lørdag 19. september

Årsmøte i Norsk Lagotto Klubb blir avholdt på Hunderfossen lørdag 19. september
Rgjeringen gjennomfører lettelser av flere koronatiltak fra 15. juni i tråd med planen for håndtering av covid-19, og det blir tillatt med arangementer på inntil 200 personer.
Styret har derfor bestemt at klubben vil gjennomføre årsmøte og lagottospesial.

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 19. august.
Sendes:  norsk.lagottoklubb@gmail.com

Valg
Følgende er på valg:

Nestleder for 2 år                 Hege Sundsbarm
Sekretær for 2 år                   Berit Chruickshank
Styremedlem for 2 år         Siv Bækken
Varamedlem for 1 år           Hildegunn Midtbø Bondhus
Varamedlem for 1 år           Hans Petter Sørensen
Valgkomite for 2 år              Torhill Ludvigsen

Forslag sendes valgkomiteen ved Hanne Hjerpetjønn senest 19. august
Sendes:  hanne.anita.hjerpetjonn@dnvgl.com