lagotto_gci_0

UTSATT – Årsmøte på Hunderfossen lørdag 23. mai

Årsmøte i Norsk Lagotto Klubb skulle vært avholdt på Hunderfossen lørdag 23. mai, det blir utsatt inntil videre.
«Helsedirektoratet meldte 12. mars klokken 14.00 et forbud mot alle kultur og idretts-arrangementer og all organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs over hele landet.
Dette innebærer at alle Norsk Kennel Klubs aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, innstilles inntil videre.»
Styret har besluttet at det IKKE avholdes årsmøte 23. mai 2020. Det sittende styret vil ivareta klubbens interesser inntil videre. Styret vil komme tilbake med mer informasjon til medlemmene om hvordan formaliteter knyttet til klubbens årsmøte kan ivaretas best mulig.

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 22. april.
Sendes:  norsk.lagottoklubb@gmail.com

Valg
Følgende er på valg:

Nestleder for 2 år                 Hege Sundsbarm
Sekretær for 2 år                   Berit Chruickshank
Styremedlem for 2 år         Siv Bækken
Varamedlem for 1 år           Hildegunn Midtbø Bondhus
Varamedlem for 1 år           Hans Petter Sørensen
Valgkomite for 2 år              Torhill Ludvigsen

Forslag sendes valgkomiteen ved Hanne Hjerpetjønn senest 22. april
Sendes:  hanne.anita.hjerpetjonn@dnvgl.com