PRA – Progressiv Retinal Atrofi

Norsk Lagotto klubb ble før helgen informert om en lagotto som var øyelyst med PRA, Toshiko’s Tri-chi Helt Cirka – NO56356/11.

Dette betyr at begge foreldre er bærere av genet som gir PRA.
I dag finnes det ingen gentest for lagotto, kun øyelysning.

I Sverige er SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i gang med et prosjekt for å forsøke å identifisere genet, slik at vi i fremtiden vil kunne få en DNA test, dette vil gjøre avlsarbeidet mye enklere i forhold til denne øyesykdommen, som fører til blindhet.

Klubben har blitt kontaktet av Svensk Lagotto klubb, og fått en kontaktperson hos SLU, og vi har etablert kontakt.
Når vi vet litt mer om hvem de ønsker blodprøver fra, vil eierne av disse hundene bli kontaktet direkte.
Norsk Lagotto klubb vil sponse disse eierne i forhold til utgifter i forbindelse med prøvetaking osv.

Dette viser at det også er viktig å øyelyse hunder som ikke går i avl, anbefaling fra norske øyelysere er da ved 1, 3 og 7 år.

Info om PRA kan leses her:
Helseopplysninger