Referat fra Årsmøte 2014

Referat fra årsmøtet 7. juni 2014, på Elverum Camping

Møtet ble åpnet klokken 16:09 av Eli Haller.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden – godkjent
 2. Valg av møtereferenter – Hanne Hjerpetjønn og Hege Sundsbarm
 3. Valg av møteleder – Eli Haller
 4. Valg av 2 til å skrive under protokoll – Ann Kristin Hammersvik og Torhill Ludvigsen
 5. Valg av tellekorps – Siv Bækken, Hedda H. Hanssen og Cathrine Sangvik
 6. Forslag til forretningsorden – godkjent
 7. Årsberetningen fra styret – lest av Eli Haller.
  Spørsmål om hvor man finner «Helseundersøkelsen»; den ligger på klubbens hjemmeside.
  Spørsmål om hvor lenge måling av lagotto på utstilling skal fortsette; for å avslutte målingen må det tas opp som sak på årsmøte. Årsmøte ønsker at det fremmes ett forslag om å avslutte målingen på årsmøte i 2015. Det er mye uensartet måling, det blir heller ikke målt på alle utstillinger. Forslag om at Ringsekretær Foreningen tilskrives ang. måling – Eli Haller tar dette. Det ser ikke ut til at NKK har fått med lagotto på listen over raser som skal måles, dette må sjekkes av styret.
 8. Revidert regnskap – godkjent uten anmerking av revisor. Det har gått ut mye penger til Helseundersøkelsen. Spørsmål om post «gaver» på kr. 300,- dette er kondolanse + gave i forbindelse med Italia besøket høsten 2013. Regnskapet godkjent.
 9. Valg  –  Det var 19 medlemmer med stemmerett tilstede, 3 forhåndsstemmer, totalt 22 stemmer. 1 stemme ble forkastet – totalt 21 stemmer.

        

Ja Blank
Nestleder for 2 år Margrethe Maisey 21
Sekretær for 2 år Hege Sundsbarm  21
Styremedlem for 2 år Berit Chruickshank  21
Varamedlem for 1 år Hanne Hjerpetjønn  21
Varamedlem for 1 år Line Gaska  21
Valgkomite for 2 år Wenche Moan  19 2

 

Årsmøtet ble avsluttet klokken 16:36

 

Anne Kristin Hammersvik                                 Torhill Ludvigsen

Referat fra styremøte 18.03.14

Årsmøte

Informasjon om hvem som er på valg, samt medlemsliste er sendt valgkomiteen.
Frist for innsending av stoff, og forslag til valg er satt til 26. april.
Papirene må sendes ut til medlemmene 15. mai.

Vi tar ett styremøte rett etter fristen.

Regnskapet er godkjent uten anmerkning av revisor.

Kontingenten skal opp som sak hvert år, styret ser ingen grunn til å heve kontingenten.

Post fra NKK

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i RS, 24. april
Sak: Reell likviditetssituasjon

Spesialen 2014

Hotelrom for dommer er bestilt fra lørdag til søndag. Dommeren ønsker å være over til mandag, sjekke om det er ledig hytte.

Ringsekretær er i boks, men vi mangler skriver, Eli spør Hanne Berit om hun kan skrive.

Hildegunn og Maisey har ansvar for aktivitetsdagen, program legges ut på nett så fort som mulig.
Forslag:
– ringtrening
– lagottosprint
–  barn & hund
– søksøvelser
– klipping
– bronsemerke LP
– agility

Årboka

Maisey skriver om NRH + aktiviteter i Oslo. Strikkeoppskrift + bilde av lagottovottene fra Eli.
Berit lager HD, øyelysinger og valpekull statistikkene.
Helseundersøkelsen, oppsummering fra Maisey.
10-på topp fra Mette.
Frist for innsending av stoff er satt til 1. april.

 

RAS
Vi er ikke ferdige, mail sendt NKK og bedt om utsettelse, som vi har fått.

Referat fra styremøte 06.02.14

 

 1. Vi har fått tilsendt informasjon fra Finland om Lagotto Storage Disease.
  Legger ut informasjonen på hjemmesiden. Flere norske hunder er
  allerede testet, da forskerne har brukt blodprøver som i sin tid ble sendt inn for Juvenil epilepsi testing.
 2. RAS – Vi må søke NKK om utsettelse.
 3. Helsetesten Hvordan skal vi formidle resultatet til klubbens medlemmer?
  Vi legger den åpent ut på hjemmesiden, i løpet mars. Maisey skal først lage en innledning.
 4.  Klubbavis Hedda tar ansvar!
  Forhåpentligvis skal den komme ut hvert kvartal. Frist for innsending av stoff er satt til 1. mars.
  Avisen lages i word, og legges åpent ut på hjemmesiden som en PDF fil.
 5. Årboka 2013
  Frist for innsending av stoff er 1. april.
  Italiatur – Hildegunn Spesialen 2013 (bilder fra Torhill) Ringtrening – Hedda & Hildegunn
  Barn & Hund – Hedda
  Fra dommeren – OK
  Trøffel Gotland – Hanne
  Statistikker – Berit
  Topp 10 – Mette
  Votteoppskrift m/bilde – Maisey & Eli
  Rally lydighet – Hege

 

Juniorhandling kurs

(Junior)Handlerkurs

Vi inviterer til juniorhandlerkurs i Drammen Hundepark 29. – 30. november.

Instruktører er Steinar og Joachim Balken

Kurset varer fra 09:00 – 15:00 begge dager

Det er maks 15 plasser tilgjengelig på kurset, og Juniorhandlere (ungdom i alderen 10 – 17 år vil bli prioritert.

DNV GL AS sponser dette arrangementet.
Kurset er derfor gratis for Juniorhandlere, for andre koster kurset kr. 1000,-

Ta kontakt om dere ønsker informasjon, eller har spørsmål Påmeldingsfrist 9. november, førstemann til mølla….

Påmelding:Hedda Hanssen
Eventuelt 924 64 797 (Hanne Hjerpetjønn)

 

dnv

Adventstur 11. desember

Torsdag 11. desember møtes vi til advents tur i Midt-byen.
Mer informasjon kommer.

Treff i Bergen

 

Lagottotreff lørdag 22. november

Hei alle sammen, vi møtes klokken 12:00 på Ågotnes, så tar vi oss en tur i marka ca. 12:30.
Klokken 14:00 kommer Trude med elite hunden Chaos i rallylydighet, og gir oss en introduksjon og oppvisning i rallylydighet.
Det vil bli mulighet til å prøve seg i en rally «løype» om man ønsker det. Utover det blir det sosialt samvær for 2- og 4-bente.
Brita fikser kaffe, og vi kan ta kaffepausen inne i klubbhuset. Velkommen skal dere være.

Er det noe du lurer på, ta kontakt med Line Gaska.

Veibeskrivelse fra Bergen: kjør riksvei 555 forbi Sartor Senter, når dere kommer ut av Kolltveitunellen ta til høyre I rundkjøring og kjør riksvei 561 Skjergardsveien til Ågotnes, kjør rett gjennom rundkjøring og ta første vei til venstre (skiltet til idrettsplass), ta første vei til høyre opp ved bussterminal og første vei til venstre etter parkeringsplass for bussterminal, kjør til enden av veien ved Ågotneshallen og dere ser grusbanen. Vi møtes I rødt klubbhus ved grusbanen