Styret informerer

Registreringsrestriksjoner
På klubbens årsmøte 25. mai 2013, ble det som kjent bestemt å søke NKK om innføring av krav om kjent HD-status hos foreldredyr for registrering av valper.

NKK har innvilget søknaden med virkning for paringer foretatt fra og med 01.01.14.

Det kan ikke innføres en tidsbegrenset restriksjon, når registreringsrestriksjonen er innført kan den ikke oppheves med mindre det foreligger et vedtak fra klubbens årsmøte om dette.

For mer utdypende informasjon om hva dette innebærer,
samt liste over raser med registreringsrestriksjoner, gå inn på NKKs hjemmeside under Tjenester og Registrering.