Referat fra styremøte

Innføring av registreringsrestriksjoner mht HD
Har fått svar fra NKK, de kan innvilge søknaden med virkning for paringer foretatt fra og med 01.01.14.
En eventuell opphevelse må gjøres ved ett årsmøte vedtak.

Dogs4all
Stand er bestilt. Vi bestiller 2 bord, sittegruppe, 3 spoter og strøm. I tillegg 2 parkerings billetter.
Ansvar for standen er Hanne og Eli. Hege tar ansvar for å få satt opp standen fredag.
Hanne lager en bemanningsliste. Setter inn info på Facebook.

Ny hjemmeside
Vi har fått ett tilbud på ny hjemmeside, siden blir laget i WordPress, og prisen vil ligge rundt kr. 7000,-
Vi ønsker 2 passord beskyttede sider, til klubbavis og referater.
Bruker lagottotegningen som header på forsiden.

Juleannonse i Hundesport
En helside koster 7220,- Frist for innsending av ferdig annonse er 15. oktober.
Vi bruker ett agility bilde i annonsen. Eli forespør oppdrettere om de ønsker å være med i annonsen.
Else Marie Eriksen lager annonsen for oss.

Utstilling 2015
Vi sier JA til samtlige klubber, med unntak av, 24. mai og 5. september, da vi avholder våre egne spesialer.

RAS
Hanne blir med i gruppen som skal utarbeide RAS. Hun vil også representere klubben på SLRK’s avlskonferanse 23.-24. november 2014.

Spesialen 2014
Avholdes 7.-8. juni på Elverum Camping.